מדיניות הפרטיות

כאשר נעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר זה ו/או באתרים הקשורים, לרבות ברשתות החברתיות, המידע המסופק על ידך עשוי להישמר, כמו גם התוכן שנוצר או ההודעות.

המידע שנשמר משמש בעיקר לשם שיפור השירות ופיתוח מוצרים.
המידע לשם יצירת קשר עימך ו/או עם מי מטעמך, כמו גם לשם מתן הצעות עתידיות לאספקת שירות או מודעות פרסומיות שונות אלייך ו/או אל אנשים אליהם הנך מקושר.
תנאי הפרטיות עשויים להשתנות מעת לעת, על כן יש להתעדכן בשינויי המדיניות.
בעת קריאת מדיניות הפרטיות הנ"ל והשארת הודעה מטעמך, הנך מאשר ליצור עימך קשר, לספק עבורך מודעות שונות, לרבות מודעות שיווקיות, מדריכי מידע, עלונים וכו' בין באמצעות הדוא"ל ובין באמצעות הטלפון הסלולארי.